Raport Specjalny - Pozwy zbiorowe (grupowe)

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Raport Specjalny - Pozwy zbiorowe (grupowe)

W grupie siła!

[...] będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni, i na tyle słabi, na ile będziemy podzieleni.

Silny zawsze wykorzystuje słabszego – to prawda stara jak świat. Niestety silną pozycję wykorzystują także firmy w kontaktach ze swoimi klientami. Od roku jest jednak skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwością przedsiębiorców, jest nim możliwość zorganizowania się klientów w grupę i walka przed sądem w tzw. postępowaniu grupowym.

Przepisy prawa umożliwiają wszystkim występowanie ze zbiorową skargą. W ustawie przyjęto założenie, że postępowanie grupowe jest prowadzone w interesie co najmniej 10 podmiotów, które dochodzą na tej drodze swoich roszczeń indywidualnych od jednego podmiotu i pomiędzy którymi występuje na tyle istotna więź podmiotowa i przedmiotowa, że – ze względu na interes członków takiej grupy, pozwanego, jak i samego wymiaru sprawiedliwości – celowe jest ich wspólne dochodzenie.

Przeczytaj artykuły dotyczące pozwów zbiorowych:

Postępowanie grupowe w Polsce

Ochrona interesów wielu podmiotów w jednym postępowaniu cywilnym jest zagadnieniem od lat żywo dyskutowanym. Postępowanie, które ma posłużyć jednoczesnej realizacji praw do ochrony prawnej wielu podmiotów jest znane ustawodawstwom na całym świecie i przeżywa ono dynamiczny rozwój…

Co oznacza dochodzenie roszczeń w postepowaniu grupowym?

Rozpoznawanie spraw w postępowaniu grupowym oznacza, że sądy mogą prowadzić sprawy wnoszone przez grupy osób przeciwko jednemu podmiotowi. Dokładniej rzecz biorąc chodzi o możliwość rozstrzygnięcia podobnych spraw wielu osób lub podmiotów w jednym postępowaniu sądowym. Przepisy…

Jak można dochodzić swoich praw w postępowaniu grupowym?

Obecnie od roku czasu, tj. od dnia 19 lipca 2010 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 2010 Nr 7, poz. 44). Przy ustanawianiu tego postępowania, wzorowano się na podobnych rozwiązaniach europejskich obowiązujących…
Zapoznaj się z definicjami powiązanymi z tematem pozwów zbiorowych:

Kaucja w postępowaniu grupowym

Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów…

Opłata stosunkowa od pozwu grupowego

Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu…

Opłata tymczasowa w postępowaniu grupowym

Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w sprawach dochodzonych…

Oświadczenie o przystapieniu do grupy

W oświadczeniu o przystąpieniu do grupy uprawniony powinien określić swe żądanie oraz…

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres…

Pełnomocnik grupy

Pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu grupowym może być jedynie adwokat lub radca prawny. …

Postępowanie grupowe

Sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej…

Pozew grupowy

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania…

ePozwyGrupowe.pl

Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.